Gå til hovedindholdet

Hvordan kan arbejdsgiveren beskytte de ansatte mod udsættelse for mikroorganismer?

Du kan se de vigtigste regler om, hvordan du som arbejdsgiver skal beskytte dine ansatte mod udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer (biologiske agenser) i Arbejdstilsynets vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer.

Vejledningen forholder sig både til de sundhedsfarer, der kan opstå ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

Sidst revideret: 17. november 2022

Henter PDF