Gå til hovedindholdet

Gælder der særlige regler for gravide med natarbejde?

Arbejdsgiveren skal sikre, at gravides natarbejde planlægges og tilrettelægges, så det ikke udgør en risiko for den gravides sikkerhed eller sundhed. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal tage højde for, at gravide medarbejdere kan have behov for at få ændret arbejdstiden. Det kan være fx i form af kortere vagter, begrænsning af natarbejde eller fritagelse fra natarbejde. Ved arbejde om natten forstås fast natarbejde, skifteholdsarbejde og skiftende arbejdstider med nattevagter o.l.

Gravide ansatte med mere end 1 nattevagt om ugen har en øget risiko for ufrivillig abort. Gravide med mere end 3 nattevagter i træk har desuden en øget risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Svært overvægtige gravide med natarbejde er særligt udsatte for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning.

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde - AT-vejledning D.7.5

Gravides og ammendes arbejdsmiljø - AT-vejledning A.1.8

Sidst revideret: 7. marts 2023

Henter PDF