Gå til hovedindholdet

Skal der være en ”fodmand” ved siden af personløfteren?

Det fremgår af At-meddelelsen om transportable personløftere med arbejdsstandplads, at personløfteren kun må bruges, når der er en person på stedet, som kan sænke standpladsen, hvis der opstår en nødsituation.

Det betyder i henhold til Arbejdstilsynets praksis, at der – ud over den person, som arbejder i liften – altid skal være en anden person i umiddelbar nærhed, som personen, der arbejder i liften, kan tilkalde ved driftsstop eller uheld. Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller via mobiltelefon og være instrueret i nødsænkning af liften.

Der skal med jævne mellemrum være kontakt mellem den, der arbejder i liften, og fodmanden. Kan der ikke opnås kontakt pr. telefon, skal der være fysisk kontakt.

Fodmanden behøver ikke at være fra samme virksomhed, som den, der arbejder i liften, men der skal være en klar aftale mellem de to virksomheder/ansatte. Fodmanden kan fx godt være en vicevært i den ejendom, hvor arbejdet fra liften udføres.

Transportable personløftere med arbejdsstandplads - AT-meddelelse 2.04.3

Henter PDF