G� til hovedindholdet

Hvis platformliften er tilknyttet en enkelt privat bolig, er der så krav om regelmæssigt tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed?

Nej, i den situation er der ikke krav om tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed. Men det er et krav, at platformliften alene er tilknyttet én enkelt privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget.

I den situation er der heller ikke krav om periodisk inspektion af et inspektionsorgan.

Anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016 - § 1, stk. 3, pkt. 1

Henter PDF