Gå til hovedindholdet

Har entreprenøren en forpligtigelse til at stille spørgsmålstegn til valg af materiale eller udførelsesmetode?

Det er under alle omstændigheder, de udførende virksomheders ansvar, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan derfor være meget relevant for entreprenørerne, at stille spørgsmål i forhold til projektgrundlaget, især hvis de ud fra projektgrundlaget kan se, at det bliver vanskeligt at overholde arbejdsmiljølovgivningen ved udførelsen af arbejderne.

Henter PDF