G� til hovedindholdet

CASE 1: Inden en afgørelse og en løsning er fundet - hvem står da for omkostninger og eventuelle byggepladsforlængelse, etc.?

Det har Arbejdstilsynet ikke mulighed for at svare på, da fordeling af omkostninger mv. ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, men af de privatretlige aftaler.

Henter PDF