Gå til hovedindholdet

Kan I præcisere regler om respektafstande, og hvor det kan findes?

Arbejdstilsynet har forstået det sådan, at spørgsmålet blev stillet i sammenhæng med en case om en reaktion til projekterende omkring manglende hensyn til støvudvikling indeholdende farlig PCB i forbindelse med udtagning af vinduer med hurtiggående maskine. Her gælder det, at arbejdet med udtagning af vinduer med hurtiggående maskine med støvudvikling skal afgrænses fra øvrigt arbejde og færdsel på byggepladsen. Der er i øvrigt metodefrihed i forhold til løsninger. Dog vil der være krav om valg af egnet metode og egnet maskine, og der skal etableres effektiv udsugning på maskinen. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så der ikke færdes personer i nærheden af, hvor det støvende arbejde pågår (respektafstand), men i mange tilfælde vil det være nødvendigt at afgrænse det støvende arbejde fra andet arbejde og færdsel fx ved opstilling af støvvægge og rumventilation.

Henter PDF