Gå til hovedindholdet

Hvad hvis substitution er fordyrende, og bygherre siger nej?

Det gælder, jf. § 22 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, at bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren kan derfor ikke lovligt tilsidesætte de projekterendes substitution efter § 8 i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter, hvis stoffet eller materialet kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, og hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale. Både de projekterende og bygherren er således forpligtet i forhold til substitutionsreglerne, hvorefter substitution skal foretages, også selvom påvirkningen fra de farlige stoffer og materialer måtte være ubetydelig. I forhold til afvejningen af tekniske og økonomiske konsekvenser ved substitution er følgende angivet i AT-vejledning om arbejde med stoffer og materialer – ”Kun hvis påvirkningen er ubetydelig, kan der ved afvejningen af de tekniske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn inddrages økonomiske konsekvenser.”

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Sidst revideret: 7. april 2022

Henter PDF