G� til hovedindholdet

Hvem er ansvarlig for beskrivelse af tekniske hjælpemidler i projektmaterialet, hvis aftalen mellem bygherre og rådgiver beskriver at der kun udføres tegninger og ikke beskrivelser?

Hvis den situation kan forekomme – og der ikke bare er tale om delt rådgivning, jf. § 4 i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter – gælder det stadig, jf. § 7 i bekendtgørelsen, at den projekterende med sine angivelser skal sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges. Det gælder, når det er nødvendigt, jf. arbejdsmiljølovgivningen i forhold til manuel håndtering. Den projekterende har principielt metodefrihed i forhold til sine angivelser i projektet. Angivelserne kan også være på tegninger.

Projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 110 - 2013

Henter PDF