Gå til hovedindholdet

Må man spise i renovationsbilen?

Hvis de ansatte har spisepauser under arbejdet, skal de have anvist en passende spiseplads.

Der må ikke spises i renovationsbilerne. Da arbejdet kan være stærkt tilsmudsende, bliver der meget let beskidt i førerhuset, og det kan være sundhedsskadeligt at indtage fødevarer forurenet med mikroorganismer.

Sidst revideret: 8. august 2023

Henter PDF