Gå til hovedindholdet

RUT: Har en udenlandsk virksomhed altid pligt til at anmelde i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere?

Nej, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

  1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
  2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
  3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
  4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
  5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
  6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
  7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
  8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

Undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) - Bekendtgørelse 1517 - 2010 - Retsinformation

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (Carbotagekørsel)

Sidst revideret: 2. oktober 2018

Henter PDF