G� til hovedindholdet

Hvad hvis røgen siver ud fra rygerummet eller rygekabinen?

Hvis røgen siver ud, kan Arbejdstilsynet give påbud om løsning af indeklimaproblemer efter arbejdsmiljøloven.

Henter PDF