Gå til hovedindholdet

Rygeloven: Hvad forstås ved "serveringsarealet"?

Ved serveringsarealet forstås det område, hvor der finder egentlig servering af drikkevarer sted. 

I serveringsarealet medregnes ikke baren, området bag baren, garderober, trapper, vindfang, toiletter og lignende faciliteter for gæsterne. Personalefaciliteter medregnes ikke - det vil sige køkkenfaciliteter, personalerum, personaletoiletter, lagerlokaler o.l. 

Derimod vil fx faste bænke og borde, scener, dansegulv o.l. samt områder, hvor der står billardborde, spillemaskiner o.l., normalt tælle med i serveringsarealet. Alt efter de konkrete forhold vil bl.a. gangarealer og flugtveje også tælle med i serveringsarealet.

Sidst revideret: 21. marts 2019

Henter PDF