Gå til hovedindholdet

Hvornår er vi, som virksomhed, omfattet af sprøjteforbuddet?

Påføring af produkter med epoxy og isocyanater uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner eller sprøjtebokse med effektiv ventilation er kun tilladt, hvis det udføres med spartel, pensel, malerulle, fugepistol eller lignende enkle, tekniske hjælpemidler. Hvis I som virksomhed udfører sprøjtearbejde med produkter med epoxy og isocyanater uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner eller sprøjtebokse med effektiv ventilation, er I derfor omfattet af sprøjteforbuddet.

Der er enkelte typer af sprøjtearbejder og -områder, som er undtaget forbuddet. I kan se alle undtagelserne i pkt. 4.2.4 - 4.2.11 i bilag 3 til bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Hvis I udfører arbejde, der er omfattet af undtagelserne, skal I anmelde arbejdet til os. I kan læse mere om anmeldelse i bekendtgørelsen.

Endelig skal I være opmærksomme på, at der er særlige krav til, hvordan en sprøjtekabine eller sprøjteboks skal være indrettet. Det kan I læse mere om i bilag 7 til bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Sidst revideret: 14. september 2022

Henter PDF