Gå til hovedindholdet

Må jeg anvende stylter til arbejde i højden?

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at stylter til at arbejde fra i højden kan udgøre en forøget risiko for at komme til skade ved arbejdet. Det hænger sammen med, at stylter øger den højde, hvor brugeren kan falde fra samtidig med, at stylter ikke udgør en fuldt stabil platform.

Stylter, som anvendes til at arbejde fra i højden, er et teknisk hjælpemiddel. Ved midlertidigt arbejde i højden skal man altid vælge det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Valget skal ske ud fra de forhold, hvor hjælpemidlet skal anvendes, og ud fra de risici, der kan opstå ved anvendelsen.

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer - §§ 5 og 17, Bilag 1 pkt. 6.1 og 6.3

Henter PDF