G� til hovedindholdet

Gælder frister for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse også for bygge- og anlægsarbejde?

Ved midlertidigt og skiftende arbejdssteder- på bygge- og anlægsområdet, gælder de samme frister for at gennemføre uddannelsen som på alle andre virksomheder.

Henter PDF