G� til hovedindholdet

Skal hejs og spil anmeldes?

Fra 1. juli 2022 er det ikke længere et lovkrav, at virksomhederne skal anmelde brug af hejseredskaber til Arbejdstilsynet. 

Ændringen blev indført med de to nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler:

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022

Henter PDF