G� til hovedindholdet

Skal hejs og spil anmeldes?

Fra 1. juli 2022 er det ikke længere et lovkrav, at virksomhederne skal anmelde brug af hejseredskaber til Arbejdstilsynet. 

Ændringen blev indført med de to nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler:

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1876 - 2023 - Retsinformation

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1845 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF