Gå til hovedindholdet

Fører Arbejdstilsynet tilsyn med hjemmearbejde?

Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til at føre kontrol med arbejde, som den ansatte udfører i sit hjem for sin arbejdsgiver.

Vi har således mulighed for at føre kontrol med, at hjemmearbejde udføres i overensstemmelse med kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet fører dog som udgangspunkt ikke tilsyn med overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med hjemmearbejde, fx i forbindelse med skærmarbejde, men det vil kunne ske i forbindelse med fx klager fra ansatte eller ved kontrol af påbud.

Ved tilsyn i en privat bolig har Arbejdstilsynet kun ret til adgang til de dele af boligen, hvor der udføres arbejde.

Arbejdstilsynet udviser betænksomhed og omtanke, når der gennemføres et tilsyn i private hjem, og vi vil bl.a. så vidt muligt undgå at tage fotografier i private hjem.

Ved tilsyn vil arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen – hvor det er muligt – blive inddraget af Arbejdstilsynet så tidligt som muligt i tilsynsforløbet. Og Arbejdstilsynet vil kunne rådføre sig med arbejdsgiveren om hos hvilke borgere, der skal planlægges tilsyn.

De personer, der skal modtage et tilsynsbesøg i deres eget hjem, vil altid blive informeret inden tilsynet og have mulighed for at komme med indsigelser. Hvis personen ikke ønsker besøg i sit hjem, vil det afhænge af et konkret skøn, om Arbejdstilsynet trods dette skal gennemføre tilsyn i den pågældendes hjem. Der skal dog helt særlige grunde til, at Arbejdstilsynet foretager et tilsyn i et hjem imod beboerens ønske.

Sidst revideret: 14. september 2021

Henter PDF