Gå til hovedindholdet

Tilsyn: Kan I som virksomhed klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

Som virksomheden kan I klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis I er uenige i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest 4 uger efter, at I har modtaget afgørelsen. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

Klager over strakspåbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet, selv om I har klaget.

Sidst revideret: 23. juni 2020

Henter PDF