Gå til hovedindholdet

Er der krav om lovpligtig stilladsuddannelse til opstilling af et trappetårn konstrueret af stilladsmateriel?

Der er ikke krav om lovpligtig stilladsuddannelse til opstilling af trappetårne, når de ikke er sammenbygget med et stillads. De ansatte, der opstiller og nedtager trappetårnene, skal i stedet være særligt udpeget til dette arbejde samt særligt oplærte og instruerede i arbejdet. Det gælder især, så arbejdet kan udføres forsvarligt uden nedstyrtningsfare. Instruktionen af de ansatte skal være konkret med udgangspunkt i trappetårnets brugsanvisning, og brugsanvisningen skal være tilgængelig på arbejdsstedet.

Baggrunden er, at stilladser i forhold til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser er defineret som tekniske hjælpemidler, der opstilles midlertidigt til at arbejde fra i højden, samt de dele der sammenbygges med stilladset, og hvor det tekniske hjælpemiddel ikke er en maskine, stige eller rappellingsudstyr. Trappetårne, der alene anvendes som adgangsvej og ikke er sammenbygget med et stillads, er derfor ikke et stillads men alene et teknisk hjælpemiddel, da der ikke udføres arbejde fra hjælpemidler i højden.

Henter PDF