G� til hovedindholdet

Kan kedelpasseren være tilknyttet virksomheden som freelance?

Kan kedelpasseren være tilknyttet virksomheden som freelance eller fx ansat i et firma, som vil tilbyde pasning af dampkedler uden stadig overvågning, når kedelpasseren kun lejlighedsvis er til stede ved dampkedelanlægget og der blokeres for fyringen (lock-out), hvis de tilladelige grænser overskrides?

Ja, men der skal foreligge en skriftlig kontrakt/aftale om opgavens omfang.  

Henter PDF