Gå til hovedindholdet

Hvad betyder vurderes i forbindelse med periodisk eftersyn, og hvor omfattende skal vurderingen af enhedens beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser være?

Vurdering dækker visuel bedømmelse og/eller fysisk test af enhedens beskyttelsesforanstaltninger. Bekendtgørelsens bilag 3, pkt. 2.1 beskriver minimumskravene til eftersyn af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets praksis er, at eftersynet er primært visuelt, med følgende undtagelser for dampkedler:  

  • Sikkerhedsventiler og vandstandsarmaturer funktionsafprøves  
  • Sikkerhedsudstyr til periodisk overvågning funktionsafprøves  

Henter PDF