G� til hovedindholdet

Er salgskonsulenter, som kører rundt i Danmark og laver kontrakter, omfattet af kravet om anmeldelse i RUT?

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Henter PDF