G� til hovedindholdet

Er det ligegyldigt, hvornår man afholder det ugentlige fridøgn?

Nej, i løbet af en uge har en ansat krav på et ugentligt fridøgn (24 timer), som skal ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode på 11 timer. Den sammenhængende hvileperiode bliver dermed på 35 timer hvert 7. døgn.

Hvileperiode og fridøgn m.v. - Bekendtgørelse 324 - 2002 - med senere ændringer -  § 4

Daglig hvileperiode - AT-meddelelse 5.01.1

Henter PDF