G� til hovedindholdet

Er vindmølleelevatorer omfattet af de nyeste regler om elevatorer?

Nej, vindmølleelevatorer er hverken omfattet af

Anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016

Anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Ændringsbekendtgørelse 1852 - 2023 - Retsinformation

eller af

Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket - Bekendtgørelse 1448 - 2021

Det skyldes, at en vindmølleelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Denne undtagelse bortfalder, hvis vindmølleelevatoren anvendes til transport af andre personer, end de, som har arbejde at udføre på vindmøllen.

Henter PDF