Gå til hovedindholdet

Kampagne: Støv på byggepladser

Hold lungerne fri for støv på byggepladsen

Hold lungerne fri for støv på byggepladsen

Der er ofte støv på byggepladser, men det er farligt at få ned i lungerne. Husk sug på maskinerne, støvsug løbende og luft ud.

Undgå støvproblemer

Før støvende arbejde

  • Vælg de mindst støvende metoder
  • Sæt sug på maskinerne
  • Isoler støvende arbejde

Efter støvende arbejde

  • Støvsug (Klasse H) eller vask overflader
  • Luft ud eller brug en luftrenser

Kræver opgaven, at I bruger åndedrætsværn?

I skal supplere med et egnet åndedrætsværn, hvis støvet ikke kan fjernes tilstrækkeligt på andre måder. Behold åndedrætsværnet på, indtil I har fjernet støvet.

I årets første fem måneder har Arbejdstilsynet givet mere end 500 strakspåbud til bygge- og anlægsvirksomheder, som ikke har beskyttet medarbejderne tilstrækkeligt på kemiområdet. Størstedelen af strakspåbuddene skyldes støv.

Støvproblemer kan give strakspåbud

Husk, at du som arbejdsgiver kan få et strakspåbud – også selvom det ikke er dine medarbejdere, der støver. Det afgørende er, om dine medarbejdere er beskyttet mod det farlige støv.

Hvem har ansvar for støv i fællesområderne? Spørg bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og tal om det på sikkerhedsmøderne, så I får støvet fjernet.

Tilsynsførende på byggeplads

“Det støv, man ikke kan se, kan faktisk hænge rigtig lang tid efter, at man har lavet sin opgave”

— Marie Frederiksen, seniorforsker, NFA
Tre gode vaner om støv på arbejdspladsen

Støv og farlige stoffer i ældre bygninger

Støv er ikke bare støv. Det er især de helt små støvkorn og fibre, som respirabelt kvartsstøv, asbest, træstøv m.m., der er skyld i de alvorligste sygdomme som fx kræft i luftvejene, hjerte-kar-sygdomme og KOL.

Gamle bygninger kan fx indeholde asbest. Inden du sætter medarbejderne i gang med en byggeopgave, er det vigtigt at undersøge, om der er risiko for, at de kan støde på støv, der kræver særlige forholdsregler.

Brug viden fra renover-sikkert.dk til at finde farlige stoffer i gamle byggematerialer og udføre arbejdet sikkert.

Renover sikkert - BFA Bygge & Anlæg

Det kan være nødvendigt, at I får foretaget en forundersøgelse, inden I begynder arbejdet.

Billede af hus med markering af punkter for farlige stoffer

Forebyg støvet fra skrivebordet

Mange støvproblemer løses mest effektivt tidligt i byggeprocessen. Som bygherrer, projekterende, rådgivere og entreprenører har I et særligt ansvar. Allerede under projekteringen skal I nemlig planlægge arbejdet, så I bruger de mindst støvende arbejdsmetoder.

I kan bl.a. begrænse støvet på følgende måder: Vælg materialer, der kræver mindst mulig bearbejdning på byggepladsen, sikre, at I adskiller støvende arbejdsprocesser fra andet arbejde, planlæg tid til oprydning og rengøring af fællesområder.

Projekterendes pligter

Klar til tilsyn?

I 2022 har vi i Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats på byggepladserne. I indsatsen har vi ekstra fokus på støv og ergonomi. Læs om tilsynsindsatsen:

Særlig tilsynsindsats i bygge- og anlægsbrancherne

Få styr på støvet

Vejledningen 'Støv på byggepladsen' giver en række gode råd og ideer til en effektiv og systematisk indsats over for støvproblemer.

BFA-vejledning om støv på byggepladsen - BFA Bygge & Anlæg

5 myter om støv

Vi har undersøgt fem myter om støv på byggepladsen. Find myter og fakta her:

Tjek fakta: Fem myter om støv

Interview

Vi har spurgt vores tilsynsførende Tonny, hvordan virksomheder kan blive bedre til at forebygge støv.

Interview: Arbejdstilsynet fører tilsyn med støv

"Konsulenttjenesten kan hjælpe" - gratis

Husk at BFA Bygge & Anlæg har en landsdækkende gratis konsulenttjeneste, der kommer ud til jer og hjælper med arbejdsmiljøudfordringer som fx byggepladsstøv. Der tilbydes en screening af jeres arbejdsmiljø i virksomheden eller på byggepladsen, hjælp til konkrete arbejdsmiljøudfordringer eller et længere forløb, hvor I arbejder med vaner og sikkerhedskultur i jeres virksomhed.

”Byggepladsstøv er jo stadig et problem på mange byggepladser, og her kan Konsulenttjenesten hjælpe med både tekniske løsninger og med samarbejde, planlægning og nye vaner”, siger Jakob, der er konsulent på Sjælland.

Konsulenttjenesten - BFA Bygge & Anlæg

Konsulent i konsulenttjensten

Henter PDF