Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tilbud om dialog og vejledning

Arbejdstilsynet kan tilbyde supplerende dialog og vejledning efter et tilsynsbesøg, hvor jeres virksomhed har fået enten et påbud med frist eller et strakspåbud om et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Vi gennemfører i øjeblikket et forsøg på området. Derfor afgør vi ved lodtrækning, om I får tilbudt dialog og vejledning - og i givet fald, om I får tilbudt et møde eller en telefonsamtale med en tilsynsførende. Vi har afsat op til 2 timer til mødet eller samtalen, som oftest kommer til at ligge et stykke tid efter, I har fået påbuddet. Det er vigtigt, at I går i gang med at løse arbejdsmiljøproblemet, inden den tilsynsførende kommer på besøg, så I får løst problemet inden for den fastsatte frist.

Virksomheder, der ikke får tilbuddet om dialog og vejledning, kan som altid kontakte Arbejdstilsynets Call Center og få hjælp her.

I efteråret 2020 vil det i nogle situationer være sådan, at tilbuddet om dialog og vejledning gives i forlængelse af selve tilsynsbesøget.

Hvad består tilbuddet i?

Hvis I siger ja til tilbuddet, får I mulighed for at snakke med en tilsynsførende om fx:

  • Jeres arbejde med at løse det problem, I har fået påbud eller strakspåbud om
  • Jeres generelle arbejdsmiljø – og få hjælp og vejledning til det, I har mest brug for
  • Hvordan andre virksomheder har løst problemet
  • Hvordan I kan forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer fremover.

Hvis I får tilbudt et fysisk møde, vil den tilsynsførende også kunne hjælpe jer med dialogen mellem de ansatte og ledelsen om løsninger og det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde.

Tilbuddet om supplerende dialog og vejledning er ikke et tilsynsbesøg. Den tilsynsførende vil dog i forbindelse med mødet reagere, hvis der konstateres situationer med betydelig fare som på et tilsynsbesøg.  

Hvad betyder tilbuddet for jer?

Vi stiller nogle krav til virksomheden, så I kan få det optimale ud af tilbuddet.

  • I skal forberede jer på, hvad I gerne vil tale med den tilsynsførende om
  • I skal sørge for, at de relevante personer er til stede
  • I skal selv løse jeres problem – men I får hjælp og inspiration fra os.


Henter PDF