G� til hovedindholdet

Tilbud om dialog og vejledning

Arbejdstilsynet kan tilbyde op til 2 timers supplerende dialog og vejledning efter et tilsynsbesøg, hvor jeres virksomhed har fået enten et påbud med frist eller et strakspåbud om et eller flere arbejdsmiljøproblemer. Samtalen kan også handle om andre emner end påbuddet.

Tilbud om dialog og vejledning er ultimo juni 2023 sat i bero, da forsøget er afsluttet. Tilbud, som virksomheder har accepteret, vil blive gennemført også efter juni 2023. Men Arbejdstilsynet udsender ikke nye tilbud om dialog og vejledning efter juni 2023.

Det kan være en fordel at tage imod tilbuddet hvis…

  • I ønsker vejledning fra Arbejdstilsynet og eksempler på, hvordan andre virksomheder har løst lignende arbejdsmiljøproblemer.
  • I ønsker vejledning om andre arbejdsmiljøproblemer, end I har fået påbud om.
  • I ønsker at drøfte, hvordan I forebygger en situation, der giver påbud.
  • I ønsker hjælp til processen og dialogen mellem de ansatte og ledelsen om løsninger og det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde.

Følgende grafik forklarer indholdet i tilbuddet, som I kan modtage efter et påbud.

Tilbud om dialog og vejledning ved tilsyn

Arbejdstilsynet vejleder om regler og løsninger

Arbejdstilsynet kan vejlede jer om regler og hjælpe jer til at foretage jeres egne vurderinger af mulige løsninger. Men vi kan ikke rådgive jer om, hvorvidt I skal bruge en bestemt løsning på jeres arbejdsmiljøproblem eller forhåndsgodkende løsninger.

Hvis I har brug for hjælp til valg af en konkret løsning, kan I indgå en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Praktisk information om tilbuddet

Hvis I får tilbudt dialog og vejledning, har I 20 dage til at acceptere tilbuddet. Det gør I via link i tilbudsbrevet til Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning. Her kan I fra 1. juni 2022 ønske, at samtalen afholdes virtuelt, hvis I har fået tilbudt dialog og vejledning pr. telefon frem for ved et besøg.

I skal forberede jer på, hvad I gerne vil tale med den tilsynsførende om og angive emnerne for samtalen, når I accepterer tilbuddet. Derudover skal I blot sørge for, at relevante ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og/eller ansatte er til stede ved samtalen.

Bemærk, at I skal løse det arbejdsmiljøproblem, I har fået påbud om, inden for den fastsatte frist. Fristen kan ligge før, dialog og vejledning afholdes.

Et tilbud til udvalgte virksomheder

Det er indtil videre kun udvalgte virksomheder, som vil modtage tilbud om supplerende dialog og vejledning. Det skyldes, at vi i perioden 2020-2023 gennemfører et lodtrækningsforsøg. Det afgør, om I får tilbudt dialog og vejledning, og i så fald om I får tilbudt et besøg eller en telefonsamtale med en tilsynsførende. Så vidt det er muligt, vil det være med den samme tilsynsførende, som gennemførte tilsynet hos jer.

Virksomheder, der ikke får tilbuddet om dialog og vejledning, kan som altid kontakte Arbejdstilsynets Call Center og få hjælp. Det gælder også virksomheder, som har spørgsmål til tilbuddet.

Henter PDF