Hvad er detailtilsyn?

Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed.

Baggrunden kan fx være

  • at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud.
  • at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden.
  • at der er sket en alvorlig arbejdsulykke.
  • at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Tilsynet er uanmeldt

Det er hovedreglen, at detailtilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde detailtilsynet - fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet.

Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

Detailtilsynet starter - i de fleste tilfælde - med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved tilsynet. Tilsynet bliver dog gennemført under alle omstændigheder.

Sådan forløber et detailtilsyn

Detailtilsynet tager udgangspunkt i den konkrete anledning til besøget - fx en alvorlig arbejdsulykke eller kontrol af, om et påbud er efterkommet.

Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden - uanset om de konstateres på et andet område, end det, der er anledning til detailtilsynet.