Grundtilsyn

Arbejdstilsynets tilsyn

Grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en produktionsenhed.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, ser vi både på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi kontrollerer også, om I har styr på jeres arbejdsmiljøarbejde.