Gå til hovedindholdet

Bliv klar til tilsyn

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, ser vi både på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi kontrollerer også, om I har styr på jeres arbejdsmiljøarbejde.

På denne side kan I se, hvordan I kan forberede jer til tilsynsbesøget.

I kan læse om, hvordan selve tilsynsbesøget forløber og om kravene til jeres arbejdsmiljø. Og I kan bruge tjeklisten til hurtigt at tjekke, om I har orden på de papirer, der dokumenterer, at I har styr på jeres arbejdsmiljøarbejde.

Tilsynet er et såkaldt grundtilsyn. Vi kan også komme på et specialtilsyn, men her vil både forløb og indhold være anderledes.

Tilsynsbesøget

Tilsynsbesøget omfatter 3 elementer:

Vi kontrollerer jeres arbejdsmiljøarbejde

Vi kontrollerer, om I har en gyldig arbejdspladsvurdering (APV). I virksomheder med mindst 10 ansatte spørger vi også ind til jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Vi beder også ofte om at se forskellige former for dokumentation. Det kan fx være brugsanvisninger til maskiner og tekniske hjælpemidler eller dokumentation for, at ansatte, der kører gaffeltruck, har et gaffeltruckcertifikat.

Tjekliste til virksomheder med 1-9 ansatte

Tjekliste til virksomheder med mindst 10 ansatte

Vi kontrollerer jeres arbejdsmiljø

Vi kontrollerer, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. Det gør vi ved en rundgang på virksomheden, hvor vi sætter fokus på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Gennemgangen af arbejdsmiljøet omfatter både jeres hovedaktiviteter, fx butik, kontor eller værksted, og alle andre arbejdsfunktioner i jeres virksomhed, fx kantine og rengøring.

På virksomheder med midlertidige og skiftende arbejdssteder gennemgår vi både arbejdsmiljøet på hjemadressen og på et par af de andre arbejdssteder.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til af finde og løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i jeres branche

Vi sammenfatter tilsynsbesøget

Vi afslutter tilsynsbesøget med at orientere jer om konsekvenserne af tilsynet. I får også en besøgsrapport, der beskriver, hvad vi har set under besøget, og hvad der vil ske bagefter.

Hvis der ikke er væsentlige problemer i jeres arbejdsmiljø, får I en grøn smiley på vores hjemmeside.

Hvis tilsynet viser, at der er væsentlige problemer i jeres arbejdsmiljø, får I fx et påbud om at bringe forholdene i orden inden en bestemt dato, et strakspåbud om at udbedre fejlene med det samme eller et forbud mod at arbejde videre, indtil arbejdet kan foregå forsvarligt. Virksomheden får samtidig en gul eller en rød smiley på vores hjemmeside.

Spørgsmål og svar om tilsynsbesøget

 • Hvem af os skal være med under tilsynet?

  Vi vil gerne tale med både virksomhedens ledelse og medarbejdere, når vi kommer på besøg. På virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) vil vi også gerne tale med en arbejdsmiljørepræsentant. Derfor starter vi med at tage kontakt til virksomhedens ledelse og et par medarbejdere og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten.

  Vi gennemfører tilsynet, selv om vi ikke får fat i nogen af parterne.

 • Hvor lang tid varer besøget?

  Besøgets længde afhænger både af virksomhedens størrelse og kompleksiteten af jeres arbejdsmiljø. I en lille virksomhed vil 1-2 timer ofte være nok, mens et tilsyn i en meget stor virksomhed kan vare op til 6 timer.

  I de fleste tilfælde kan vi afslutte tilsynet i løbet af ét besøg. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt, at vi kommer tilbage. Det kan fx være for at afdække problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 • Hvornår kommer Arbejdstilsynet på besøg?

  Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. I får varslingen i virksomhedens e-Boks, og vi oplyser ikke datoen for besøget.

  Virksomheder inden for brancher som transport og rengøring arbejder typisk på mange midlertidige og skiftende arbejdssteder. Derfor ringer vi ofte til jer inden besøget for at høre, hvor I arbejder i den nærmeste fremtid. Derudover vil en del virksomheder i døgn- og hjemmepleje, hospitals- samt rengøringsbranchen i 2021 som en del af et forsøg få oplyst datoen kort tid inden besøget.

 • Må Arbejdstilsynet altid komme ind på virksomheden?

  Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på virksomheden uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang lige meget, hvor ubelejligt det er for arbejdet.

  Virksomheden skal også være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

  Hele eller dele af produktionen eller virksomheden kan blive undersøgt.

 • Må den tilsynsførende tale med medarbejderne og fotografere på virksomheden?

  Den tilsynsførende skal vise legitimation.

  Den tilsynsførende er en myndighedsperson, der har en bred faglig kompetence på arbejdsmiljøområdet. De tilsynsførende omfatter bl.a. maskinmestre, ingeniører, håndværkere, ergoterapeuter og psykologer.

  Den tilsynsførende har ret til at tage prøver fra virksomheden til analyse og til at fotografere på virksomheden.

  Den tilsynsførende har også ret til at tale med alle medarbejdere.