Gå til hovedindholdet

Brancherettede tilsyn

Et brancherettet tilsyn er et tilsyn, der er målrettet udvalgte arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske, ergonomiske eller kemiske arbejdsmiljø. Formålet er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn. Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i udvalgte udsatte brancher i 2020-22. Det kan være brancher, der har problemer med fx fysisk og psykisk nedslidning eller med kemisk arbejdsmiljø.

Initiativet udspringer af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019.

Brancherettede tilsyn i 2020-21

Du kan se her, om din branche er omfattet af det brancherettede tilsyn i 2020-21. Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer.

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Folkeskoler

Hospitaler

Kriminalforsorgen

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Metal- og maskinindustrien

Nedrivning

Nærings  og nydelsesmiddelbranchen

Overfladebehandling mv.

Plast-, glas- og betonindustrien

Rengøring

Slagterier

Vejgodstransport