Gå til hovedindholdet

Brancherettede tilsyn

Et brancherettet tilsyn er et tilsyn, der er målrettet udvalgte arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske, ergonomiske eller kemiske arbejdsmiljø. Formålet er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn. Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i udvalgte udsatte brancher i 2020-22. Det kan være brancher, der har problemer med fx fysisk og psykisk nedslidning eller med kemisk arbejdsmiljø.

Initiativet udspringer af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019.

Brancherettede tilsyn i 2020-2022

Du kan se her, om din branche er omfattet af det brancherettede tilsyn i 2020-22. Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer.

Aktive indsatser

Arbejde på og ved veje (2022)

Dagligvarebutikker og supermarkeder (2022)

Bygge- og anlægsbrancherne (2022)

Daginstitutioner (2022)

Platformsvirksomheder og post- og kurertjenester (2022)

Døgninstitutioner og hjemmepleje (2020-2022)

Hospitaler (2020-2022)

Metal- og maskinindustrien (2020-2022)

Vejgodstransport (2020-2022)

Rengøring (2021-2022)

Renovation (2021-2022)

Afsluttede indsatser

Nedrivning (2021)

Overfladebehandling mv. (2021)

Folkeskoler (2020-2021)

Kriminalforsorgen (2020-2021)

Landbrug, skovbrug og fiskeri (2020-2021)

Nærings  og nydelsesmiddelbranchen (2020-2021)

Plast-, glas- og betonindustrien (2020-2021)

Slagterier (2020-2021)Henter PDF