Gå til hovedindholdet

Brancherettede tilsyn

Et brancherettet tilsyn er et tilsyn, der er målrettet udvalgte arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske, ergonomiske eller kemiske arbejdsmiljø. Formålet er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn. Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i udvalgte udsatte brancher i 2020-22. Det kan være brancher, der har problemer med fx fysisk og psykisk nedslidning eller med kemisk arbejdsmiljø.

Initiativet udspringer af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019.

Brancherettede tilsyn i 2020-2022

Du kan se her, om din branche er omfattet af det brancherettede tilsyn i 2020-22. Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer.

Aktive indsatser

Daginstitutioner (2022)

Arbejdstilsynet gennemfører fra februar 2022 en særlig tilsynsindsats i udvalgte kommuner, hvor vi sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionerne.

Brancherettet tilsyn i daginstitutioner

Døgninstitutioner og hjemmepleje (2020-2022)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje

Renovation (2021-2022)

Arbejdstilsynet fortsætter den særlige tilsynsindsats i 2022. Vi fører tilsyn med virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald. Indsatsen har fokus på sundhedsskadelig mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i renovationsvirksomheden.

Særlig tilsynsindsats i renovationsbranchen

Vejgodstransport (2020-2022)

Arbejdstilsynets gennemfører hvert år aktionsdage i branchen vejgodstransport som supplement til de almindelige tilsyn.

Aktioner ved vejgodstransport

Sidst revideret: 24. september 2020

Henter PDF