Gå til hovedindholdet

Brancherettede tilsyn

Et brancherettet tilsyn er et tilsyn, der er målrettet udvalgte arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske, ergonomiske eller kemiske arbejdsmiljø. Formålet er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn. Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i udvalgte udsatte brancher i 2020-22. Det kan være brancher, der har problemer med fx fysisk og psykisk nedslidning eller med kemisk arbejdsmiljø.

Initiativet udspringer af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019.

Brancherettede tilsyn i 2020-2022

Du kan se her, om din branche er omfattet af det brancherettede tilsyn i 2020-22. Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer.

Aktive indsatser

Arbejde på og ved veje (2022)

Fra april 2022 gennemfører Arbejdstilsynet en række tilsynsaktioner i forhold til arbejde på og ved veje. I indsatsen har vi ekstra fokus på ergonomi og ulykker.

Tilsynsaktioner målrettet arbejde på veje

Bygge- og anlægsbrancherne (2022)

Fra marts 2022 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats på byggepladserne. I indsatsen har vi ekstra fokus på støv og ergonomi.

Særlig tilsynsindsats i bygge- og anlægsbrancherne

Daginstitutioner (2022)

Arbejdstilsynet gennemfører fra februar 2022 en særlig tilsynsindsats i udvalgte kommuner, hvor vi sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionerne.

Brancherettet tilsyn i daginstitutioner

Dagligvarebutikker og supermarkeder (2022)

Fra 15. marts 2022 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i dagligvarebutikker og supermarkeder med fokus på ergonomi.

Særligt fokus på ergonomi i dagligvarebutikker og supermarkeder i 2022

Døgninstitutioner og hjemmepleje (2020-2022)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje

Hospitaler (2020-2022)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn på hospitaler, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn på hospitaler

Metal- og maskinindustrien (2020-2022)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i metal- og maskinindustrien, sætter vi særligt fokus på det kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i metal- og maskinindustrien

Platformsvirksomheder og post- og kurertjenester (2022)

Arbejdstilsynet sætter i 2022 fokus på arbejdsmiljøet for chauffører og vognmænd, som udbringer varer for platformsvirksomheder og virksomheder, som benytter eksterne underleverandører til at udbringe deres varer og gods.

Indsats over for platformsvirksomheder, virksomheder med underleverandører og Post- og kurertjenester

Rengøring (2021-2022)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i rengøringsbrancherne, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i rengøringsbrancherne

Renovation (2021-2022)

Arbejdstilsynet fortsætter den særlige tilsynsindsats i 2022. Vi fører tilsyn med virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald. Indsatsen har fokus på sundhedsskadelig mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i renovationsvirksomheden.

Særlig tilsynsindsats i renovationsbranchen

Vejgodstransport (2020-2022)

Arbejdstilsynets gennemfører hvert år aktionsdage i branchen vejgodstransport som supplement til de almindelige tilsyn.

Aktioner ved vejgodstransport

Afsluttede indsatser

Folkeskoler (2020-2021)

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i udvalgte kommuner med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne.

Brancherettet tilsyn i folkeskoler

Kriminalforsorgen (2020-2021)

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i kriminalforsorgen med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i kriminalforsorgen

Landbrug, skovbrug og fiskeri (2020-2021)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i landbrug, skovbrug og fiskeri, sætter vi særligt fokus på ulykkesrisici og det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i landbrug, skovbrug og fiskeri

Nedrivning (2021)

Fra april 2021 fører Arbejdstilsynet en målrettet tilsynsindsats med nedrivningsopgaver. Når vi kommer på tilsyn, har vi særligt fokus på det kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Særlig tilsynsindsats i nedrivningsbranchen

Nærings  og nydelsesmiddelbranchen (2020-2021)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i nærings- og nydelsesmiddelbranchen, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i nærings- og nydelsesmiddelbranchen

Overfladebehandling mv. (2021)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i brancherne Overfladebehandling og Fremstilling af transportmidler og vindmøller, sætter vi særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i brancherne for overfladebehandling mv.

Plast-, glas- og betonindustrien (2020-2021)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien, sætter vi særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien

Slagterier (2020-2021)

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i slagteribranchen, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i slagterierHenter PDF