Gå til hovedindholdet

Tilsyn og vejledning om forebyggelse af coronavirus

Frem til udgangen af april 2021 vejleder Arbejdstilsynet på næsten alle tilsyn virksomhederne om forebyggelse af smitte med coronavirus. De tilsynsførende kontrollerer også, om virksomhederne har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko.

Arbejdstilsynets tilsyn er frem til udgangen af april 2021 udvidet med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Formålet er at give de virksomheder, som Arbejdstilsynet alligevel besøger, en grundig vejledning om at forebygge smittespredning og på samme tid bidrage til at begrænse smitte med coronavirus i samfundet.

Vejledningen om forebyggelse af smitte med coronavirus tager udgangspunkt i de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og eventuelle branchespecifikke retningslinjer om forebyggelse af coronasmitte. Den tilsynsførende sætter fokus på, hvad virksomheden allerede har gjort – og hvad den kan gøre yderligere for at forebygge smitte.

Vejledningen gives som hovedregel på alle tilsyn. Den tilsynsførende kan dog efter en konkret vurdering undlade at vejlede virksomheden om forebyggelse af coronasmitte – fx i forbindelse med tilsyn som følge af en alvorlig ulykke.

Vejledningen erstatter ikke Arbejdstilsynets kontrol med, om virksomheden har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko. Det betyder, at virksomheden kan få et strakspåbud, hvis den ikke har gjort tilstrækkeligt for at forhindre smittespredning blandt de ansatte. Det kan fx være tilfældet, hvis de ansatte ikke har mulighed for at holde fysisk afstand eller for at undgå fysisk kontakt, eller hvis de ikke har mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit. Det samme gælder i situationer, hvor arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvor de ansatte konkret udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse.

Kontrol af lokalekrav mv.

Frem til foreløbigt udgangen af april 2021 vil Arbejdstilsynet kontrollere lokalekrav mv. i forbindelse med tilsyn i en række brancher. Det drejer sig om butikker, hoteller, restauranter og barer samt kultur og sport. Kontrollen indebærer, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at virksomheden lever op til de krav, som fremgår af bekendtgørelser om lokalekrav mv., hvilket blandt andet omfatter kravene til skiltning, lokalekrav og god hygiejne. Ved manglende efterlevelse vejleder den tilsynsførende virksomheden om, hvorledes forholdene kan bringes i orden. Er der tale om grove eller alvorlige overtrædelser vil Arbejdstilsynet indberette forholdene til politiet. Det kan eksempelvis være, hvis der er forsamlet alt for mange mennesker på for lidt plads.