Gå til hovedindholdet

Tilsyn og vejledning om forebyggelse af coronavirus

Frem til udgangen af februar 2021 vil Arbejdstilsynet på næsten alle tilsynsbesøg vejlede virksomhederne om forebyggelse af smitte med coronavirus. De tilsynsførende vil stadig kontrollere, om virksomhederne har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko.

Arbejdstilsynets almindelige tilsyn vil i de kommende måneder blive udvidet med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Formålet er at give de virksomheder, som Arbejdstilsynet alligevel besøger, en grundig vejledning om at forebygge smittespredning.

Vejledningen tager udgangspunkt i de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og eventuelle branchespecifikke retningslinjer om forebyggelse af coronasmitte. Den tilsynsførende sætter fokus på, hvad virksomheden allerede har gjort – og hvad den kan gøre yderligere for at forebygge smitte.

Vejledningen vil som hovedregel indgå som del af de almindelige tilsyn. Den tilsynsførende kan dog efter en konkret vurdering undlade at vejlede virksomheden om forebyggelse af coronasmitte – fx i forbindelse med tilsyn som følge af en alvorlig ulykke.

Vejledningen erstatter ikke Arbejdstilsynets kontrol med, om virksomheden har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko. Det betyder, at virksomheden kan få et strakspåbud, hvis den ikke har gjort tilstrækkeligt for at forhindre smittespredning blandt de ansatte. Det kan fx være tilfældet, hvis de ansatte ikke har mulighed for at holde fysisk afstand eller for at undgå fysisk kontakt, eller hvis de ikke har mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit. Det samme gælder i situationer, hvor arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvor de ansatte konkret udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse.

Læs også

Coronasmitte - vandrende arbejdskraft