Gå til hovedindholdet

Tilsyn og vejledning om forebyggelse af COVID-19

Frem til udgangen af juli 2021 vejleder Arbejdstilsynet virksomhederne om forebyggelse af smitte med COVID-19 blandt ansatte på tilsyn, når der er forhold på virksomheden, som giver anledning til det. De tilsynsførende kontrollerer også, om virksomhederne har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko.

Formålet er at give de virksomheder, hvor der er mindre mangler i forebyggelsen af coronasmitte blandt de ansatte, vejledning om at forebygge smittespredning og på denne måde bidrage til at begrænse smitte med coronasmitte på arbejdspladserne.

Vejledningen om forebyggelse af smitte med coronavirus tager udgangspunkt i de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og eventuelle branchespecifikke retningslinjer om forebyggelse af coronasmitte.

Vejledningen erstatter ikke Arbejdstilsynets kontrol med, om virksomheden har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko. Det betyder, at virksomheden kan få et strakspåbud, hvis den ikke har gjort tilstrækkeligt for at forhindre smittespredning blandt de ansatte. Det kan fx være tilfældet, hvis de ansatte ikke har mulighed for at holde fysisk afstand eller for at undgå fysisk kontakt, eller hvis de ikke har mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit. Det samme gælder i situationer, hvor arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvor de ansatte konkret udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse.

Kontrol af lokalekrav mv.

Frem til foreløbigt udgangen af juli 2021 vil Arbejdstilsynet kontrollere efterlevelse af lokalekrav mv. i forbindelse med tilsyn i en række brancher. Det drejer sig om butikker, hoteller, restauranter og barer, kultur og sport samt frisører mv. Kontrollen indebærer, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at virksomheden lever op til de krav, som fremgår af bekendtgørelser om lokalekrav mv., hvilket blandt andet omfatter kravene til skiltning, lokalekrav og god hygiejne. Ved manglende efterlevelse vejleder den tilsynsførende virksomheden om, hvorledes forholdene kan bringes i orden. Er der tale om grove eller alvorlige overtrædelser vil Arbejdstilsynet indberette forholdene til politiet. Det kan eksempelvis være, hvis der er forsamlet alt for mange mennesker på for lidt plads.

Sidst revideret: 18. november 2020

Henter PDF