G� til hovedindholdet

Hvad sker der under et grundtilsyn?

På et tilsynsbesøg ser Arbejdstilsynet på, om I overholder de krav der er i arbejdsmiljøloven. Den tilsynsførende vil også vejlede jer om, hvordan I kan forbygge og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Hvem skal deltage?

Besøget starter med, at I vil blive spurgt efter en repræsentant fra ledelsen og en medarbejderrepræsentant. Hvis I er mere end 9 ansatte kan det fx være jeres arbejdsmiljørepræsentant.

Under tilsynet vil I blive spurgt til jeres arbejdspladsvurdering (APV) - så det kan være en god ide at finde den frem og orientere sig i den, inden besøget.

Rundt i virksomheden

Den tilsynsførende går også en tur rundt i virksomheden, hvor I sammen ser på de fysiske rammer og jeres arbejdsopgaver. Har I fx de rette hjælpemidler til at forebygge slid på kroppen? Forebygger I mulige arbejdsulykker? Og hvordan er jeres psykiske arbejdsmiljø?

Opsamling

Til sidst vil der blive samlet op på tilsynet, hvor både leder og medarbejder deltager, og hvor den tilsynsførende opsummerer, hvad der er blevet observeret.

Er alt i orden, får I en grøn smiley. Hvis den tilsynsførende finder forhold, som er i modstrid med arbejdsmiljøloven, risikerer I at få et påbud om, at I skal bringe forholdene i orden. Det udløser en gul eller rød smiley alt efter, hvor mange påbud I får, og hvor alvorlige de er.

Hvor længe varer besøget?

Oftest vil et tilsyn vare mellem to til seks timer afhængig af jeres virksomheds størrelse og behov. På meget store virksomheder kan det dog tage længere tid, og i nogle tilfælde kan besøget strække sig over flere dage.

Henter PDF