Gå til hovedindholdet

Hvordan bliver virksomhederne udtaget til grundtilsyn?

Arbejdstilsynets risikomodel beregner sandsynligheden for arbejdsmiljøproblemer på virksomheden og er med til at sikre, at tilsynsindsatsen bliver målrettet de mest relevante virksomheder.

Risikomodellen

Risikomodellen er baseret på machine learning, der gør det muligt at behandle meget store mængder data om virksomhederne på meget kort tid, finde mønstre i disse og derved meget hurtigt at finde frem til de mest relevante virksomheder at besøge.

Modellen ager udgangspunkt i data fra ca. 70.000 tilsynsbesøg i perioden 2016-21.

De data, der indgår i risikomodellen, er udvalgt på baggrund af deres værdi i forhold til at kunne forudsige, om der findes arbejdsmiljøproblemer på en virksomhed. Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • Produktionsenhedsnummer, som identificerer virksomheden
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens branche
 • Virksomhedens alder
 • Antal ansatte og årsværk i virksomheden
 • Antal anmeldte arbejdsulykker 3 år tilbage
 • Antal anmeldte erhvervssygdomme 3 år tilbage
 • Antal klager inden for det seneste år
 • Virksomhedens beliggenhed
 • Antal reaktioner 3 år tilbage
 • Langvarigt sygefravær

Arbejdstilsynet arbejder løbende på at forbedre risikomodellen ved bl.a. at inddrage flere typer af data, som er relevante for formålet. Risikomodellen blev første gang taget i brug i marts 2021 og den nuværende model er anden version.

Sidst revideret: 7. januar 2022

Henter PDF