Gå til hovedindholdet

Tilsyn med arbejde på veje

Fra april 2022 gennemfører Arbejdstilsynet en række tilsynsaktioner i forhold til arbejde på og ved veje. I indsatsen har vi ekstra fokus på ergonomi og ulykker.

Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn med det arbejde, der udføres på og ved vejene fx asfaltering, brolæggerarbejde, rendegravning, kabelarbejde og renholdelse af helleanlæg.  

Sådan forebygger I arbejdsulykker

Ved vejarbejde bør I være særligt opmærksomme på risikoen for påkørsel – både inden for og uden for det afskærmede arbejdsområde. I skal også være opmærksomme på risikoen for sammenstyrtning ved gravearbejde.

I kan mindske risikoen for påkørsel og sammenstyrtning med god planlægning, instruktion og ved selv at føre tilsyn med sikkerheden.

Tilsyn med risikoen for påkørsel

Når vi kommer på tilsynsaktioner, er vi blandt andet opmærksomme på om:  

 • der er anvendt et forsvarligt beskyttelsesniveau på grundlag af vejhåndbogens bilag 10
 • opsætning og nedtagning afmærkningsmateriel foregår på en sikker måde
 • afmærkningen af vejarbejdet er effektiv og intakt
 • medarbejderne holder sig inden for afmærkningen
 • medarbejderne færdes sikkert ind og ud af arbejdsområdet

Viden om afmærkning af vejarbejde

Her finder I relevant viden om afmærkning af vejarbejder. Vejdirektoratets håndbog indeholder blandt andet tegningsmaterialer rettet mod henholdsvis vejarbejde på motorveje, vejarbejder i åbent land og vejarbejder i byområder.

Vejarbejde (BFA Bygge og Anlæg)

Håndbog for afmærkning af vejarbejde (Vejdirektoratet)

Retningslinjer for beskyttelsesniveauer ved forskellige arbejdsprocesser på vejarealer (Vejdirektoratet)

Lommebog for afmærkning af vejarbejder mv. (Vejdirektoratet)

Reflekstøj - AT-vejledning 2.10.2

Tilsyn med gravearbejde

Når vi ser, at I udfører gravearbejde, er vi blandt andet opmærksomme på, om I:

 • bruger skråningsanlæg eller forsvarlig afstivning i udgravninger
 • afskærmer udgravninger med dybder over 0,5 meter med trafikværn, når der skal arbejdes i udgravningen
 • bærer de rigtige personlige værnemidler, fx hjelm og sikkerhedsfodtøj.

 

I kan få mere viden om sikkerhed ved gravearbejde her:

Sikkerhed ved gravearbejde - pdf

Gravearbejde ved byggeri og anlæg - BFA Bygge & Anlæg

Sådan forebygger I smerter og skader i kroppen

Skab et godt ergonomisk arbejdsmiljø ved at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Brug tekniske hjælpemidler, når det er muligt og vær opmærksom på, hvor planlægning og instruktion kan forbedre arbejdsmiljøet.

Vær særligt opmærksom på opgaver, hvor medarbejderne:

 • Løfter og bærer tunge genstande som kantsten, kloakdæksler, fliser, skiltefødder m.m.
 • Arbejder knæliggende ved fx bro- og fliselægning samt svejsning af rør.

Tilsyn med ergonomi

På et tilsynsbesøg har vi særlig fokus på opgaver, hvor medarbejderne ligger på knæ, mens de arbejder, eller når de bærer og løfter tunge genstande.

Vi kigger fx på, om I undgår:

 • Tunge løft
  Fx ved at benytte vakuumfliseløfter, hydraulisk kantstensløfter eller kran på lastbil
 • At bære fliser, skiltefødder mv.
  Fx ved at bruge sækkevogn, el-pallekærre eller trillebør
 • Knæliggende arbejde, så vidt det er muligt.
  Fx ved at planlægge arbejdet, udføre arbejdet stående med tekniske hjælpemidler eller rotere arbejdet mellem medarbejderne.

Find inspiration til gode tekniske hjælpemidler (bygergo.dk)

tilsyn på veje

Har I brug for hjælp?

BFA Bygge & Anlæg har oprettet en konsulenttjeneste, som yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen.

Læs mere om konsulenttjenesten (BFA Bygge & Anlæg)

Brancheindhold

Find branchematerialer og læs om afmærkning, gravearbejde m.m. på BFA Bygge og Anlægs hjemmeside:

Arbejdstilsynets indsats 2022 - BFA Bygge & Anlæg

Henter PDF