Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i daginstitutioner

Arbejdstilsynet gennemfører fra februar 2022 en særlig tilsynsindsats i udvalgte kommuner, hvor vi sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionerne.

Målet er at styrke arbejdsmiljøindsatsen ude på daginstitutionerne. Som en del af tilsynsindsatsen vil Arbejdstilsynet holde møder med den centrale ledelse og relevante medarbejdere før, under og som afslutning på indsatsen.

Møderne skal give:

  • Kommunen indblik i institutionernes udfordringer og skabe de bedste muligheder for at igangsætte relevante initiativer.
  • Daginstitutionerne mulighed for at sætte ord på udfordringer og gode løsninger på et højere organisatorisk niveau, samt mulighed for på møderne at inspirere hinanden i forhold til det gode arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Ud over dialog og møder om det psykiske arbejdsmiljø, vil indsatsen bestå af tilsyn på daginstitutioner i de udvalgte kommuner, hvor vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

De udvalgte kommuner får et informationsbrev, inden indsatsen starter.

Hvorfor er daginstitutioner udvalgt til at indgå i indsatsen?

Daginstitutionerne som branche er udvalgt på baggrund af data og vores erfaringer med branchen, der viser, at ansatte på daginstitutioner kan være i risiko for at opleve følelsesmæssige belastninger, tidspres og at blive udsat for vold og trusler. 

Læs mere

Sådan forbedrer I jeres psykiske arbejdsmiljø

Sådan fører vi tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Følelser på job - BFA Velfærd og Offentlig administration

Materialesamling - Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge - BFA Velfærd og Offentlig administration

Prioritering af kerneopgaven - BFA Velfærd og Offentlig administration

Stresset? Tag en pause - BFA Velfærd og Offentlig administration

Stresspolitik – Vi forebygger stress sammen - BFA Velfærd og Offentlig administration

Sidst revideret: 2. februar 2022

Henter PDF