Gå til hovedindholdet

Markedsovervågningstilsyn

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at fabrikanter mv. overholder de krav der gælder for de produkter der markedsføres.

Arbejdsmiljøloven, og fra 1. juli 2013 loven om indretning mv. af visse produkter, omfatter en række pligter for fabrikanter, importører, distributører mv. af produkter. Arbejdstilsynet fører derfor tilsyn med, at fabrikanter mv. overholder de krav der gælder for de produkter der markedsføres.

Anledningen til et Markedsovervågningstilsyn kan være en indberetning fra Arbejdstilsynets almene tilsyn, hvor man under et andet tilsyn er stødt på fx en ulovlig maskine. Underretninger fra andre EU lande om farlige produkter eller klager fra borgere kan også typisk give anledning til et tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet gennemfører også proaktive Markedsovervågningstilsyn i forretninger, på fagmesser, og andre steder hvor der markedsføres produkter.

Et Markedsovervågningstilsyn er i reglen altid anmeldt for at sikre, at en repræsentant for fabrikanten mv. er til stede med den dokumentation, der skal bruges til tilsynet. Efter tilsynet får fabrikanten mv. et høringsbrev fra Arbejdstilsynet vedrørende de eventuelle mangler, der er konstateret ved produktet.

Arbejdstilsynet kan påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det kan påbydes,

  • at der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at bringe overtrædelsen til ophør,
  • at der gennemføres begrænsninger i adgangen til at bringe produktet i omsætning, gøre det tilgængeligt på markedet eller ibrugtage et produkt, som er fremstillet til eget brug,
  • at produktet ikke bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller ibrugtages, og
  • at produktet kaldes eller trækkes tilbage fra markedet.

Arbejdstilsynet skal underrette (notificere) EU-kommissionen og andre medlemsstater om indgreb der begrænser den frie bevægelighed af CE mærkede produkter i EU. Det betyder, at hvis et CE mærket produkt, der er omfattet af Arbejdstilsynets regler, ikke opfylder kravene, og Arbejdstilsynet har forbudt fabrikanten/importøren/distributører at markedsføre produktet og evt. påbudt tilbagetrækning af produktet, skal EU-Kommissionen underrettes herom.

EU-kommissionen skal, afhængig af de nærmere procedurer i direktiverne, træffe afgørelse om hvorvidt indgrebet er berettiget. Hvis EU-kommissionen træffer afgørelse om, at indgrebet ikke er berettiget, tilbagekalder Arbejdstilsynet afgørelsen med indgrebet.

Henter PDF