Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Hvad er specialtilsyn?

Specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer. Læs om baggrunden for specialtilsyn og hvordan et specialtilsyn forløber.

Baggrunden kan fx være

 • at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud.
 • at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden.
 • at der er sket en alvorlig arbejdsulykke.
 • at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Tilsynet er uanmeldt

Det er hovedreglen, at specialtilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde specialtilsynet - fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet.

Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

Specialtilsynet starter - i de fleste tilfælde - med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved tilsynet. Tilsynet bliver dog gennemført under alle omstændigheder.

Sådan forløber et specialtilsyn

Specialtilsynet tager udgangspunkt i den konkrete anledning til besøget - fx en alvorlig arbejdsulykke eller kontrol af, om et påbud er efterkommet.

Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden - uanset om de konstateres på et andet område, end det, der er anledning til specialtilsynet.

Spørgsmål og svar om tilsynsbesøget

 • Må Arbejdstilsynet altid komme ind på virksomheden?

  Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på virksomheden uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang lige meget, hvor ubelejligt det er for arbejdet.

  Virksomheden skal også være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

  Hele eller dele af produktionen eller virksomheden kan blive undersøgt.

 • Må den tilsynsførende tale med medarbejderne og fotografere på virksomheden?

  Den tilsynsførende skal vise legitimation.

  Den tilsynsførende er en myndighedsperson, der har en bred faglig kompetence på arbejdsmiljøområdet. De tilsynsførende omfatter bl.a. maskinmestre, ingeniører, håndværkere, ergoterapeuter og psykologer.

  Den tilsynsførende har ret til at tage prøver fra virksomheden til analyse og til at fotografere på virksomheden.

  Den tilsynsførende har også ret til at tale med alle medarbejdere.Henter PDF