Hvad er specialtilsyn?

Specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Baggrunden kan fx være

  • at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud.
  • at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden.
  • at der er sket en alvorlig arbejdsulykke.
  • at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Tilsynet er uanmeldt

Det er hovedreglen, at specialtilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde specialtilsynet - fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet.

Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

Specialtilsynet starter - i de fleste tilfælde - med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved tilsynet. Tilsynet bliver dog gennemført under alle omstændigheder.

Sådan forløber et specialtilsyn

Specialtilsynet tager udgangspunkt i den konkrete anledning til besøget - fx en alvorlig arbejdsulykke eller kontrol af, om et påbud er efterkommet.

Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden - uanset om de konstateres på et andet område, end det, der er anledning til specialtilsynet.