Gå til hovedindholdet

Arbejdspladsspørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for vores helbred og trivsel i arbejdet. Derfor er der god grund til at interessere sig for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø udvikler sig på arbejdspladsen.

NFA’s arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel kan bruges af virksomheder, der ønsker at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

En lang række temaer

Det virksomhedsrettede spørgeskema indeholder 87 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer i det psykiske arbejdsmiljø, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Alle disse temaer har betydning for vores helbred og trivsel på arbejdspladsen.

Spørgsmålene dækker 30 forskellige temaer, der fordeler sig på 6 overordnede aspekter af det psykiske arbejdsmiljø:

  • Arbejdets indhold og organisering
  • Krav i arbejdet
  • Ledelse og samarbejde på arbejdspladsen
  • Konflikter i arbejdet
  • Håndtering af forandringer
  • Trivsel i arbejdet

Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø kan give inspiration og bruges som grundlag for en dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Baseret på nyeste forskning

Spørgsmålene i det virksomhedsrettede spørgeskema kommer fra et nyt spørgeskema, som NFA har udviklet til forskning i psykisk arbejdsmiljø. Alle de spørgsmål, der indgår i arbejdspladsskemaet, stammer fra forskningsspørgeskemaet.

I forbindelse med udviklingsarbejdet er de enkelte spørgsmål og de forskellige temaer blevet grundigt analyseret, og forskerne har fundet, at de alle har betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet på tværs af en bred kreds af jobgrupper.

Hent spørgeskemaet og guides her

Sidst revideret: 4. oktober 2018

Henter PDF