Gå til hovedindholdet

Værktøj til certificeringsorganer: spørgeguider til ekstern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Værktøjet består af spørgeguider, som indeholder konkrete spørgsmål til at afdække det psykiske arbejdsmiljø og til at afdække ledelsessystemet til at skabe trivsel samt forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Dette værktøj skal ses som inspiration til, hvor man kan gennemføre eksterne audit med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Derudover er værktøjet et supplement til ISO 45003 guide om psykisk arbejdsmiljø.

Spørgeguiderne kan justeres efter behov, så I bl.a. har mulighed for at tilpasse spørgeguiderne til ISO 45001 og ISO 45003.

Spørgeguiderne tager udgangspunkt i den grundtanke, at det psykiske arbejdsmiljø er til stede i medarbejdere og lederes daglige arbejde og i rammerne for at løse arbejdspladsens kerneopgave.

Det psykiske arbejdsmiljø er sværere at iagttage direkte end det fysiske. Og er i højere grad afhængigt af den enkeltes opfattelse og oplevelse. Derfor kan det også være vanskeligere at afgøre, om den pågældende arbejdsplads har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Spørgeguiderne er målrettet de forskellige opgaver og funktioner, som medarbejdere og aktører i ledelsessystemet har:

Se overblik over de forskellige aktører på arbejdspladser og deres tilhørende funktioner og opgaver

Spørgeguider - værktøj - docx

Som inspiration til relevante spørgsmål om specifikke risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, kan I også bruge Arbejdstilsynets andre spørgeguides, som anvendes af tilsynsførende til at indhente oplysninger om og komme i dialog med virksomheder om det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn:

Arbejdstilsynets spørgeguides til tilsyn

Team arbejdsliv

Overblik over de forskellige aktører på arbejdspladser og deres tilhørende funktioner og opgaver

Interviewene kan gennemføres i den rækkefølge, som aktørerne i overblikket er oplistet i. Tanken er først at afdække rammerne for det psykiske arbejdsmiljø, herunder overordnede politikker, prioritering og ressourceallokering. Dernæst afdækker roller og opgaver blandt de centrale aktører i stabsfunktioner og samarbejdsorganer. Til sidst afdækkes oplevelser, holdninger og erfaringer først blandt medarbejdere, derefter blandt ledere af medarbejdere og drift og afsluttende blandt de ledere, der bærer ansvaret for at målsætte og prioritere de konkrete indsatser. Det er en god idé at informere aktørerne om den valgte rækkefølge.

Organisatorisk niveau (auditelement) Funktioner og opgaver (auditfokuspunkter)

Strategisk ledelse

 • Fastlægge målsætning og systematik for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og trivsel
 • Organisering af og strukturen for arbejdsmiljøarbejdet
 • Beskrivelsen af opgaver, roller og ansvar
 • Politikker og ledelsesgrundlag
 • Sikre ressourcer og kompetencer
 • Støtte og hjælpe ledelse af ledelse

Stabsfunktioner (HR, arbejdsmiljøprofessionelle)

 • Støtte ledere og medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Processer/metoder til brug i arbejdsmiljøarbejdet
 • Viden om belastninger, årsagssammenhænge og forebyggelsesstrategier
 • Forberede, gennemføre og følge op på trivselsmålinger

Samarbejdsorganer (AMO, MED, SU)

 • Overblikket over arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet
 • Håndteringen af det systematiske arbejdsmiljøarbejde
 • Inddragelse i forbindelse med forebyggelse, problemløsning, kortlægning og vurderinger i arbejdsmiljøet
 • Følge op på handlingsplaner
 • Dialog omkring aktuelle arbejdsmiljøforhold
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Medarbejdere

 • Samarbejde med kolleger og ledelse
 • Give sin mening til kende
 • Sige til og fra
 • Medarbejderens oplevelse af håndteringen af arbejdsmiljøarbejdet og af effekten på arbejdsmiljøet

Ledelse af medarbejdere og drift

 • Personaleledelse for medarbejdere, organisering og planlægning af arbejdet
 • Håndteringen af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen
 • Nærværende ledelse
 • Proaktivitet og handling
 • Åbenhed og dialog
 • Lederens eget arbejdsmiljø

Ledelse af ledelse

 • Personaleledelse for ledere, ledelse af ledergrupper
 • Udmøntningen af ledelsesgrundlaget
 • Kommunikation og information
 • Koordinering og prioritering af opgaver
 • Planlægning og gennemførelse af forandringer

Henter PDF