Gå til hovedindholdet

Værktøj til certificeringsorganer: spørgeguider til ekstern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Værktøjet består af spørgeguider, som indeholder konkrete spørgsmål til at afdække styrker og svagheder ved virksomheders ledelsessystem, herunder om ledelsessystemet skaber den ønskede effekt på det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet.

Dette værktøj skal ses som inspiration til, hvor man kan gennemføre eksterne audit med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Derudover er værktøjet et supplement til ISO 45003 guide om psykisk arbejdsmiljø.

Spørgeguiderne kan justeres efter behov, så I bl.a. har mulighed for at tilpasse spørgeguiderne til ISO 45001 og ISO 45003.

Spørgeguiderne tager udgangspunkt i den grundtanke, at det psykiske arbejdsmiljø er til stede i medarbejdere og lederes daglige arbejde og i rammerne for at løse arbejdspladsens kerneopgave.

Det psykiske arbejdsmiljø er sværere at iagttage direkte end det fysiske. Og er i højere grad afhængigt af den enkeltes opfattelse og oplevelse. Derfor kan det også være vanskeligere at afgøre, om den pågældende arbejdsplads har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Spørgeguiderne er målrettet de forskellige opgaver og funktioner, som medarbejdere og aktører i ledelsessystemet har:

Se overblik over de forskellige aktører på arbejdspladser og deres tilhørende funktioner og opgaver

Værktøjet til ekstern audit om psykisk arbejdsmiljø:

Spørgeguider - værktøj - docx

Som inspiration til relevante spørgsmål om specifikke risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, kan I bruge Arbejdstilsynets andre spørgeguides, som anvendes af tilsynsførende til at indhente oplysninger og komme i dialog med virksomheder om det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn:

Arbejdstilsynets spørgeguides til tilsyn

Team arbejdsliv

Overblik over de forskellige aktører på arbejdspladser og deres tilhørende funktioner og opgaver

Interviewene kan gennemføres i den rækkefølge, som aktørerne i overblikket er oplistet i. Tanken er først at afdække rammerne for det psykiske arbejdsmiljø, herunder overordnede politikker, prioriteringer og fordeling af ressourcer. Dernæst afdækker roller og opgaver blandt de centrale aktører i stabsfunktioner og samarbejdsorganer. Til sidst afdækkes oplevelser, holdninger og erfaringer først blandt medarbejdere, derefter blandt ledere af medarbejdere og drift og afsluttende blandt de ledere, der bærer ansvaret for at fastlægge mål og prioritere de konkrete indsatser. Det er en god idé at informere aktørerne om den valgte rækkefølge.

Organisatorisk niveau (auditelement) Funktioner og opgaver (auditfokuspunkter)

Strategisk ledelse

 • Fastlægge mål og systematik for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
 • Organisere arbejdsmiljøarbejdet
 • Beskrive opgaver, roller og ansvar
 • Sikre klare politikker/retningslinjer og ledelsesgrundlag
 • Sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer
 • Støtte og hjælpe ledelse af ledelse

Stabsfunktioner (HR, arbejdsmiljøprofessionelle)

 • Støtte ledere og medarbejdere
 • Står for kompetenceudvikling
 • Have viden om processer/metoder til brug i arbejdsmiljøarbejdet
 • Have viden om belastninger, årsagssammenhænge og forebyggelsesstrategier
 • Forberede, gennemføre og følge op på trivselsmålinger

Samarbejdsorganer (AMO, MED, SU)

 • Have overblikket over arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet
 • Håndtere det systematiske arbejdsmiljøarbejde
 • Inddrage ledere og medarbejdere i forbindelse med forebyggelse, problemløsning, kortlægning og vurderinger i arbejdsmiljøarbejdet
 • Følge op på handlingsplaner
 • Gå i dialog om aktuelle arbejdsmiljøforhold
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Medarbejdere

 • Samarbejde med kolleger og ledelse
 • Give sin mening til kende
 • Sige til og fra

Ledelse af medarbejdere og drift

 • Være personaleleder for medarbejdere
 • Organisere og planlægge arbejdet
 • Håndtere arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen
 • Være nærværende
 • Være proaktiv
 • Være åben og gå i dialog med medarbejderne om trivsel

Ledelse af ledelse

 • Være personaleleder for ledere
 • Udmønte ledelsesgrundlag
 • Koordinere og prioritere opgaver
 • Fordele ressourcer
 • Planlægge og gennemføre forandringer

Mere hjælp

Find lignende værktøjer som kan hjælpe jer med at få system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø

Henter PDF