Gå til hovedindholdet

Godt psykisk arbejdsmiljø - hver dag

Pjecens budskaber er tænkt som inspiration og et redskab til at arbejde systematisk med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Denne pjece sætter fokus på overvejelser, der er væsent-lige i arbejdet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Den henvender sig til jer i virksomheden, som er involveret i og har ansvar for arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, HR-konsulenter, medarbejdere og ledere.

Pjecens indhold er tænkt som inspiration til arbejdet med processer i organisationen som helhed. Pjecen fokuserer på de overordnede træk i arbejdet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og beskriver en systematik, som kan være til støtte og inspiration for jeres arbejde og for tilret-telæggelsen heraf.

Formålet med pjecen er at give stof til drøftelserne af, hvordan I udvælger og tilrettelægger nye aktiviteter. I får også inspiration til, hvordan I som virksomhed kan un-derstøtte, at de nye aktiviteter bliver en del af hverdagen.

Pjecen er relevant for både store og små virksomheder, uanset branche og opgaver. Nogle af ideerne kræver en virksomhed af en vis størrelse, mens andre også kan inspirere mindre virksomheder.

Et godt psykisk arbejdsmiljø - hver dag - pdf

Henter PDF