G� til hovedindholdet

Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

I denne pjece kan du læse 20 anbefalinger til, hvordan I som arbejdsplads tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og NFA og bygger på erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området. Det er forhåbningen, at anbefalingerne kan fungere som inspiration og vejledning, når I skal fastholde eller ansætte mennesker med nedsat fysisk eller psykisk arbejdsevne.

Et godt psykisk arbejdsmiljø - når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen - pdf

Henter PDF