Årsopgørelse: Anmeldte arbejdsulykker i 2019

Analytisk overblik over anmeldte arbejdsulykker i 2019 sammenlignet med de forrige år.

En årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der i 2019 i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet - et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år. Langt den hyppigste skade ved de ulykker, der anmeldes, er forstuvninger mv., der udgør godt 42 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2019 - Anmeldte arbejdsulykker 2014-2019

Bilag A - Om data

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer

Faktaark om vand, kloak og affald

Forebyg arbejdsulykker

(Tilgængelig pdf kommer snarest)