Årsopgørelse: Anmeldte erhvervssygdomme 2019

Analytisk overblik over anmeldte erhvervssygdomme i 2019 sammenlignet med de forrige år.

I 2019 blev der anmeldt omkring 17.000 erhvervssygdomme, og dermed er antallet på samme niveau som i 2018. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet, hvor det også fremgår, at antallet af anmeldte erhvervssygdomme over en seks-årig periode er faldet med 21 procent.

Årsopgørelsen viser også, at ca. halvdelen af alle anmeldte erhvervssygdomme i 2019 omhandler muskelskeletsygdomme og psykiske sygdomme. Muskelskeletsygdomme udgør med 32 pct. af anmeldelserne den største sygdomsgruppe, mens 24 pct. af anmeldelser drejer sig om psykiske sygdomme.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Årsopgørelse: Anmeldte erhvervssygdomme 2019

Bilag A - Om data

Bilag B - Tabeller og figurer

Læs mere om erhvervssygdomme