G� til hovedindholdet

Datavisning: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

Ca. 30.000 lønmodtagere har i 2021 givet deres svar på, hvordan de oplever deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø, forebyggelse af specifikke påvirkninger i arbejdsmiljøet samt deres helbred. Du kan se resultaterne fordelt på alder, køn, branchegruppe, offentlig/privat sektor eller jobgrupper. Du kan også se svarfordelingen på de enkelte spørgsmål for alle lønmodtagere.

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Henter PDF