Gå til hovedindholdet

Om VAI-undersøgelsen

I perioden 2012-2017 har ledere og medarbejdere besvaret spørgsmål om arbejdspladsens håndtering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

På et udsnit af danske virksomheder i Danmark har leder- og medarbejderrepræsentanter i årene 2012, 2014 og 2017 svaret på spørgsmål om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

Undersøgelsen tegner et detaljeret billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, de konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.

Den første måling blev gennemført i 2012, og er siden gennemført to gange. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2017, hvor 8.100 arbejdspladser fik mulighed for at besvare spørgeskemaet om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Svarprocenten var på 46,7 %.

Data fra undersøgelsen omfatter svar fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Undersøgelsens størrelse betyder, at data om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats kan vises fordelt på 36 brancher og 3 grupper af virksomhedsstørrelser.

Undersøgelsen er hidtil blevet gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som følge af en politisk aftale om en national arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. 

Arbejdstilsynet overtog i januar 2020 opgaven med Arbejdsmiljøovervågningen. Den næste måling vil ske i efteråret 2021.

Dokumentation for VAI-undersøgelsen 2017

 

Sidst revideret: 26. januar 2021

Henter PDF