Gå til hovedindholdet

Vejledning til undersøgelsen Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats

Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats giver et billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet. Du kan finde oplysninger fordelt på arbejdspladsens størrelse og branche. Du kan også se, hvordan arbejdsmiljøet har udviklet sig over tid, og hvordan svar fordeler sig på spørgsmålenes svarkategorier.

Sådan bruger du databasen

På forsiden ses fem forskellige ikoner - branche, virksomhedsstørrelse, tidsudvikling, svarfordeling og kryds - der hver svarer til én type opgørelse. Når du klikker på et ikon, får du vist resultater fra undersøgelsen fordelt på den valgte opgørelse.

Her kan du vælge et emne og et tilhørende spørgsmål fra undersøgelsen. Du kan vælge årstal for den runde af undersøgelsen, du ønsker at gå i dybden med.

Under opgørelsen "Svarfordeling" kan du vælge at se resultater for flere spørgsmål samtidig, ved at holde Ctrl-tasten nede.

Du kan hele tiden skifte din visning ved at benytte fanebladene nederst på siden. Det er også muligt at returnere til hovedsiden ved at klikke på pilen øverst til venstre.

Resultaterne vises som en gennemsnitlig score eller som procentandel, der afspejler det emne, du har valgt.

Du kan få detaljerede oplysninger om spørgsmålet ved at holde musen hen over graferne.

Krav til kildehenvisning

Ved præsentation af data fra databasen skal det fremgå tydeligt, at data stammer fra Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats (VAI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det gælder både i forbindelse med præsentationer, formidling i diverse medier samt i videnskabelige publikationer, der bruger data fra VAI 2012, 2014 og 2017.

Sådan udtrækker du data til Excel

Begræns antal rækker i rapporten ved at filtrere på de relevante variable, f.eks. År, branchegruppe osv. En tommelfingerregel kan være, at man ikke skal eksportere flere end ca. 30.000 rækker ad gangen pga. begrænsninger i Power BI eksport funktion.

Stil musen et sted over graferne, så de tre prikker bliver vist i øverste højre hjørne af grafen. Klik på de 3 prikker så menuen kommer frem og klik på "Eksportér data".

Når du har trykket eksporter, bliver grafens indhold overført til en kommasepareret fil (data.csv).

I Internet Explorer får man tilbudt at gemme data:

Vælg ”Gem som” og gem csv-filen et sted på din computer.

 I Chrome bliver data gemt automatisk i mappen overførsler (C:\Users\bXXXXXX\Downloads)

Start Excel på din pc, åbn en ny tom projektmappe og vælg fanen "Data". Klik herefter på "Fra tekst’" og vælg herefter csv-filen, som du har gemt på din computer og klik "Importér".

Vælg nu "Afgrænset" og "Dataene har overskrifter" og klik "Næste"

Markér "Komma" og feltet "Opfat efterfølgende afgrænsere som én" samt anførselstegn som tekstkvalifikator.

(evt. klik på Avanceret, vælg decimalseparator som punktum og tusindtalsseparator som komma).

Klik nu på "Næste", vælg "Standard", klik på "Udfør" og derefter "OK"

Dataene er nu blevet importeret i Excel. Gem filen under et sigende navn.

Sidst revideret: 15. januar 2021

Henter PDF