Gå til hovedindholdet

Uddannelse for nedrivning af asbest fra 1. januar 2025

Hvis I arbejder med nedrivning af asbestholdigt materiale, skal I have gennemgået en arbejdsmiljøfaglig uddannelse.

Fra 1. januar 2025 må nedrivning af asbestholdigt materiale kun udføres af virksomheder, der er autoriseret til det. Dog kan kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter udføres uden autorisation.

Autorisation for nedrivning af asbest

Personer, der arbejder med nedrivning, der kræver autorisation, skal have gennemgået en arbejdsmiljøfaglig uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.

Personer, der arbejder med nedrivning, der ikke kræver autorisation, dvs. kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, skal også have gennemgået uddannelsen, når der udføres nedrivning af indvendigt anvendt asbestholdigt materiale

Det betyder, at der er krav om uddannelse ved nedrivning af enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering, men at der ikke er krav om uddannelse ved nedrivning af enkelte asbestholdige tagplader.

Krav om uddannelse gælder for ansatte, herunder indlejede ansatte, arbejdsgiver selv og selvstændige, men ikke for private.

Reglerne følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser som ændret ved bekendtgørelse nr. 728 af 12. juni 2024:

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Ændringsbekendtgørelse 728 - 2024 - Retsinformation

Tabel 1. Oversigt over krav om asbestuddannelse fra 1. januar 2025
  Autorisationskrævende nedrivning Kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter Andet asbestarbejde1)
    Indvendigt anvendt asbest Øvrig asbest   
Ansatte Ja Ja Nej Nej
Indlejede ansatte Ja Ja Nej Nej
Arbejdsgiver Ja Ja Nej Nej
Selvstændig Ja Ja Nej Nej
Private Må ikke udføres af private Nej Nej Nej

1) Fx rengøring for asbeststøv, fjernelse af asbestforurenet materiale, reparation og vedligeholdelse

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, § 12

Hvordan gennemføres uddannelsen

Den arbejdsmiljøfaglige uddannelse gennemføres som en arbejdsmarkedsuddannelse af fire dages varighed på en AMU-skole eller erhvervsskole og dokumenteres med et uddannelsesbevis

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte har den nødvendige uddannelse. Selvom de ansatte har gennemført uddannelsen, er arbejdsgiveren forpligtet til at sikre, at oplæringen og instruktionen er tilstrækkelig, og at de ansatte får konkret instruktion i at udføre et konkret arbejde fuldt forsvarligt.

Asbestarbejde, der ikke kræver uddannelse

Ved alt andet asbestarbejde, der ikke er autorisationskrævende nedrivning eller nedrivning af indvendigt anvendt asbestholdigt materiale, fx rengøring for asbeststøv, fjernelse af asbestforurenet materiale, reparation og vedligeholdelse, er der ikke krav om, at de ansatte skal have gennemgået den arbejdsmiljøfaglige uddannelse, men de skal have gennemgået et særligt oplærings- og instruktionsforløb, som arbejdsgiveren er ansvarlig for.

Sidst revideret: 24. juni 2024

Henter PDF