Gå til hovedindholdet

Infektioner og MRSA

Infektioner skyldes mikroorganismer som bakterier og virus, der formerer sig i kroppen. De kan normalt behandles med antibiotika, men visse typer, som MRSA, har udviklet resistens over for behandlingen.

En infektion opstår, når kroppen ikke får kontrol over de indtrængende mikroorganismer. Mange infektioner er smitsomme og kan sprede sig fra person til person.

Når man skal forebygge infektioner, skal man tage udgangspunkt i den konkrete situation. Under alle omstændigheder er det fornuftigt at have rutiner for regelmæssig håndvask og for at holde arbejdspladsen ren.

På nogle arbejdspladser er der en særlig risiko for at blive smittet med mikroorganismer, der kan give infektion, fx arbejde med:

  • Pleje af mennesker (influenza, diarré eller forkølelse, sjældent alvorlige forløb)
  • Dyr (de kan have infektioner, der smitter mennesker)
  • Organisk materiale som spildevand eller husholdningsaffald
  • Sygdomsfremkaldende organismer (som laborant).

Resistente bakterier – MRSA

Resistente bakterier såsom MRSA er et voksende problem på danske arbejdspladser. Det er bakterier, som er blevet modstandsdygtige over for antibiotika, så den gængse behandling ikke længere virker. Det gør infektionen sværere at bekæmpe.

I forbindelse med arbejde er følgende grupper særlig udsatte:

  • Ansatte i landbruget
  • Dyrlæger, håndværkere og andre med ærinde i dyrestalde
  • Medarbejdere, der transporterer eller slagter svin
  • Plejepersonale på hospitaler og i plejeboliger
  • Laboranter

MRSA (Methicillin Resistent Staphylococcus aureus) er stafylokokker, der er resistente over for behandling med antibiotika, som ellers er standardbehandling mod stafylokokker.

Infektioner med MRSA kan godt behandles, men det er vanskeligere end ved almindelige stafylokokinfektioner, og det kræver specielle antibiotika.

MRSA i svinebesætninger

Der findes en særlig type af MRSA, som kaldes MRSA CC398. Den findes oftest i svinestalde og kan smitte mennesker, der arbejder med dyr, der bærer bakterien. Der er blevet målt forekomst af MRSA hos 88 pct. af alle slagtesvin i Danmark ifølge tal fra Fødevarestyrelsen i 2016.

Arbejdsgiveren skal, hvis medarbejderne arbejder med dyrebesætninger, der har MRSA, informere om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet, samt om hvordan medarbejderne skal forholde sig under arbejdet. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at medarbejderne har forstået instruktionen.

Henter PDF